All posts by: administraT0R

About administraT0R

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż w wyniku przeprowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego czynności kontrolnych nasza firma uzyskała poświadczenie ważne do 30.06.2024 roku potwierdzające spełnianie wymogów Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową . UDT protokół w PDF