All posts by: administraT0R

About administraT0R

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 18 grudnia 2019 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł śp. Bogdan Damski – założyciel i wieloletni Wiceprezes firmy Cold System sp. z o.o., przyjaciel , kolega , nieoceniony mentor…     Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w poniedziałek 23.12.2019 o godzinie 10:30 w Sanktuarium Matki Boskiej Brzemiennej w Gdańsku […]

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż w wyniku przeprowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego czynności kontrolnych nasza firma uzyskała poświadczenie ważne do 30.06.2024 roku potwierdzające spełnianie wymogów Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową . UDT protokół w PDF